Temat polisolokat wciąż aktualny

Zagadnienie tzw. polisolokat (umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), od lat budzi emocje, lecz nadal pomimo nagłośnienia tematu istnieje szerokie grono osób, które straciły pieniądze na skutek rozwiązania umowy ubezpieczeniowej i nie zdecydowały się na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Warto wyjaśnić na czym polega problem z produktami tego typu. Czytaj dalej