Zasadnicze zmiany dla pasażerów opóźnionych lotów po 1 kwietnia 2019 roku

W dniu 1 kwietnia 2019 roku w życie weszły nowe przepisy Prawa Lotniczego dotyczące m.in. ochrony praw pasażerów oraz dochodzenia roszczeń majątkowych. Nowelizacja wprowadziła instytucję Rzecznika Praw Pasażerów oraz stworzyła możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich wynikających z rozporządzenia nr 261/2004/WE ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Czytaj dalej